List of Companies in Karatsu, Japan

Searching for Businesses in Karatsu? Explore a directory of 3 companies located in Karatsu, Japan. Top Companies in Japan, Businesses Near Me.
We found 3 companies

Karatsu Seaside Hotel

182, Higashi Karatsu 4-chome, Zip: 847-0017, Karatsu, Saga

Karatsu Dai-ichi Hotel

488-1, Nishidera-machi, Zip: 847-0815, Karatsu, Saga